Créditos a realizar 60 ECTS, que serán completados cos Módulos de Metabolismo e de Nutrición e Traballo fin de máster, só en caso da Comisión académica do Máster determíneo, algúns alumnos terán que cursar materias do Módulo 0.

Competencias Mínimas (Só matricularanse das devanditas materias aqueles alumnos que non teñan a formación e sempre que determine a comisión académica do Máster).

MATERIA CARÁCTER ECTS CURSO Cuadrimestre
Bioquímica e Bioloxía Molecular Optativa 4.5
Estructura do Corpo Humano Optativa 4.5
Fisioloxía Humana Optativa 6
Fisiopatoloxía Optativa 6
MATERIA CARÁCTER ECTS CURSO Cuadrimestre
Endocrinoloxía Básica e Clínica Obrigatoria 6
Metabolismo e a súa Patoloxía Obrigatoria 5
Neuroendocrinoloxía Obrigatoria 5

Escoller 2 materias optativas.

MATERIA CARÁCTER ECTS CURSO Cuadrimestre
Dietética Obrigatoria 4.5
Nutrición Humana Obrigatoria 6
Química e Bioquímica Alimentaria Optativa 3
Manipulación de Alimentos Optativa 3
Composición de Alimentos Optativa 3
Tecnoloxía Culinaria e Alimentaria Optativa 3
Dietotecnia Obrigatoria 3
Nutrición Clínica Obrigatoria 6
Dietoterapia Obrigatoria 4.5
MATERIA CARÁCTER ECTS CURSO Cuadrimestre
Traballo Fin de Máster Obrigatoria 15