Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Horarios

Horarios docentes - Curso 2018/2019


O horario das clases do máster será os: mércores, xoves e venres en horario de 16:00h a 18:00h e de 18:00h a 20:00h no primeiro cuadrimestre e segundo a carga docente do 2º cuadrimestre.

Os horarios concretos dos temas e as materias amosanse a continuación:


Aulas de Videoconferencia


Campus de Ourense

Campus de Vigo