Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Descrición do título

Datos xerais do título
Denominación do titulo Mestrado Universitario en Nutrición pola Universidade de Vigo
Nivel académico Mestrado - Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro
Código RUCT do título 4311048
Rama de coñecemento Ciencias da saúde
Profesión regulada vinculada Non habilita para profesión regulada
Tipo de ensino Oficial (adaptada ao EEES)
Modalidade de ensino Semipresencial
Número de prazas ofertadas 24 prazas
Lingua de impartición Castelán
Curso académico de implantación 2008/2009
Duración do programa 60 créditos ECTS, 1 ano
Data de verificación, publicación, etc 06/07/2009 - Verificación (Secretaría Xeral de Universidades 01/10/2009)
13/03/2008 - Autorización na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 28/03/2008)
15/04/2011 - Aprobación polo Consello de Ministros (BOE 11/05/2011)
21/04/2012 - Publicación do Plan de Estudos (BOE 28/05/2012)
10/04/2015 - Renovación da acreditación (Consello de universidades 30/04/2015)
Centros nos que se imparte Campus de Ourense: Facultade de Ciencias
Centros nos que se imparte Campus de Ourense (videoconferencia)
Campus de Vigo (videoconferencia)
Coordinador do título Lucas C. González Matías
Memoria do título Memoria vixente