Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Resultados Académicos

Informe de Revisión do sistema pola Dirección

Curso 2016-2017 | Curso 2015-2016


Taxas Académicas


Curso Académico Indicadores ACSUG (%)
Rendemento Éxito Avaliación Graduación Abandono Eficiencia
2016-201788988978091
2015-201690989880094
2014-201577979777092
2013-201490979777496
2012-201390957977594
2011-2012829193831694
2010-201190959488096
2009-2010999910088080
2008-2009829586-0100

Resultados das enquisas de satisfacción:


Satisfacción dos estudantes e o profesorado

Criterio avaliado Curso académico
2014/2015 2015/2016 2016/2017
Satisfacción cos obxectivos e as competencias 2,504,14 4,50- 3,144,14
Satisfacción coa orientación ao estudantado 1,204,04 1,30- 2,613,79
Satisfacción coa planificación e o desenvolvemento dos estudos 1,944,22 2,78- 3,114,28
Satisfacción cos recursos humanos -4,55 -- -4,80
Satisfacción cos recursos materiais e os servizos 2,114,69 4,50- 3,094,53
Satisfacción cos resultados 1,504,10 3,50- 3,144,16
Satisfacción coa xestión da calidade 1,333,36 5,00- 3,153,27
Grao de satisfacción (xeral) 1,734,14 3,38- 3,004,11

Estudantes | Profesores


Outros resultados de satisfacción

Persoal de Administración e Servizos

Egresados


Outros indicadores: