Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Plan de Estudos

Créditos a realizar 60 ECTS, que serán completados cos Módulos de Metabolismo e de Nutrición e Traballo fin de máster, só en caso da Comisión académica do Mestrado determíneo, algúns alumnos terán que cursar materias do Módulo 0.


Plan de estudos
MóduloMateriaCuadr.TipoECTS

MÓDULO 0

(Só matricularanse das devanditas materias
aqueles alumnos que non teñan a formación
e sempre que determine a comisión académica
do mestrado)
Competencias Mínimas
(21 créditos ECTS)

Bioquímica e Bioloxía Molecular Optativa 4.5
Estructura do Corpo Humano Optativa 4.5
Fisioloxía Humana Optativa 6
Fisiopatoloxía Optativa 6
 
MÓDULO METABOLISMO
(15 créditos ECTS)
Endocrinoloxía Básica e Clínica Obrigatoria 5
Metabolismo e a súa Patoloxía Obrigatoria 5
Neuroendocrinoloxía Obrigatoria 5
 
MÓDULO NUTRICIÓN
(30 créditos ECTS)
(Escoller 2 materias optativas)
Dietética Obrigatoria 4.5
Nutrición Humana Obrigatoria 6
Química e Bioquímica Alimentaria Optativa 3
Manipulación de Alimentos Optativa 3
Composición de Alimentos Optativa 3
Tecnoloxía Culinaria e Alimentaria Optativa 3
Dietotecnia Obrigatoria 3
Nutrición Clínica Obrigatoria 6
Dietoterapia Obrigatoria 4.5
 
TRABALLO FIN DE MESTRADO
(15 créditos ECTS)
Traballo Fin de Máster Obrigatoria 15