Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Plan de Estudos

Créditos totais ofertados: 90 ECTS.


Plan de estudos
Módulo Materia Cuadr. Tipo ECTS
MÓDULO 0
Competencias Mínimas
(Alumnado de CC Agroalimentarias)
(21 créditos ECTS)
Bioquímica e Bioloxía Molecular Optativa 4.5
Estructura do Corpo Humano Optativa 4.5
Fisioloxía Humana Optativa 6
Fisiopatoloxía Optativa 6
MÓDULO METABOLISMO
(15 créditos ECTS)
Endocrinoloxía Básica e Clínica Obrigatoria 5
Metabolismo e a súa Patoloxía Obrigatoria 5
Neuroendocrinoloxía Obrigatoria 5
MÓDULO NUTRICIÓN
(30 créditos ECTS)
(Escoller 2 materias optativas)
Dietética Obrigatoria 4.5
Nutrición Humana Obrigatoria 6
Química e Bioquímica Alimentaria Optativa 3
Manipulación de Alimentos Optativa 3
Composición de Alimentos Optativa 3
Tecnoloxía Culinaria e Alimentaria Optativa 3
Dietotecnia Obrigatoria 3
Nutrición Clínica Obrigatoria 6
Dietoterapia Obrigatoria 4.5
TRABALLO FIN DE MESTRADO
(15 créditos ECTS)
Traballo Fin de Máster Obrigatoria 15