Descrición Comezo Fin
Bolsas de Colaboración en Departamentos Universitarios. Convocatoria 2020/2021
Convocatoria aberta
02/07/2020 30/09/2020
Bolsas de formación en centros 2020/2021
Convocatoria aberta
17/06/2020 17/07/2020
Bolsas de formación en sistemas informáticos 2020/2021
Convocatoria aberta
17/06/2020 17/07/2020
Bolsas de formación en unidades e áreas 2020/2021
Convocatoria aberta
17/06/2020 17/07/2020
Premios Valedora do Pobo TFG/TFM en materia de igualdade
Convocatoria aberta
17/03/2020 15/10/2020

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin
Bolsas e axudas a alumnos de niveis postobrigatorios. Universitarios. Curso 2019/2020
Convocatoria pechada
01/08/2019 15/10/2019

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin
Axudas urxentes e excepcionais COVID-19
Convocatoria pechada
28/05/2020 19/06/2020
Bolsa para o inicio de estudos en Máster oficial, 2019/2020
Convocatoria pechada
04/02/2020 21/02/2020
Bolsas de axuda ao estudo 2019/2020
Convocatoria pechada
21/05/2020 19/06/2020
Bolsas de residencia 2019/2020
Convocatoria pechada
07/08/2019 06/09/2019
Bolsas para comezo de estudos de mestrado afectados polo RD 1000/2012
Convocatoria pechada
04/02/2020 21/02/2020
Bolsas Santander Progreso 2019/2020
Convocatoria pechada
15/01/2020 31/03/2020

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin
Bolsa Comedor
Convocatoria pechada
04/02/2020 28/02/2020
Bolsa de atención a estudantado con necesidades específicas de apoio educativo, 2019/2020
Convocatoria pechada
17/07/2019 04/05/2020
Bolsas destinadas a persoas con discapacidade intelectual para a formación práctica, curso 2019/2020
Convocatoria pechada
04/10/2019 31/10/2019

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin
Bolsas de Colaboración en Departamentos Universitarios. Convocatoria 2020/2021
Convocatoria aberta
02/07/2020 30/09/2020

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin
Bolsas de formación en centros 2020/2021
Convocatoria aberta
17/06/2020 17/07/2020
Bolsas de formación en centros de investigación, curso 2019/2020
Convocatoria pechada
10/07/2019 06/08/2019
Bolsas de formación en sistemas informáticos 2020/2021
Convocatoria aberta
17/06/2020 17/07/2020
Bolsas de formación en unidades e áreas 2020/2021
Convocatoria aberta
17/06/2020 17/07/2020
Bolsas para a realización de cursos no Centro de Linguas, 2019/2020
Convocatoria pechada
11/10/2019 31/10/2019
Programa de bolsas-prácticas Fundación ONCE-CRUE
Convocatoria pechada
15/09/2019 31/10/2019

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin
Certame Universitario Arquímedes
Convocatoria pechada
02/08/2019 19/08/2019

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin
8ª convocatoria dos Premios INCUVI-EMPRENDE
Convocatoria pechada
27/09/2019 25/10/2019
Axudas para redactar e defender Teses de Doutoramento, TFG e TFM en galego
Convocatoria pechada
05/04/2019 30/08/2019
Premios á Excelencia Académica para estudantes que inicien estudos de Mestrado
Convocatoria pechada
04/07/2019 30/09/2019
Premios Consello Social _UVigoHumana
Convocatoria pechada
18/09/2019 03/10/2019
Premios de Investigacion, Transferencia e Divulgación Científica do Campus da Auga
Convocatoria pechada
05/06/2019 13/09/2019
Premios de poesía, relato curto e tradución literaria
Convocatoria pechada
19/02/2020 19/06/2020
VI Premios EGERIA á inclusión da perspectiva de xénero nos TFG e TFM
Convocatoria pechada
23/09/2019 11/10/2019
XI Premios á Excelencia Deportiva, 2019/2020
Convocatoria pechada
02/10/2019 11/10/2019

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin
Premio Comunicar en Igualdade
Convocatoria pechada
01/03/2019 16/09/2019
Premios Valedora do Pobo TFG/TFM en materia de igualdade
Convocatoria aberta
17/03/2020 15/10/2020

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin