Diz Chaves

Externo

Área de Fisioloxía
Departamento de Externo

Información de contacto

yolandadiz@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Máster en Nutrición

O01M139V01104 | Fisiopatoloxía
O01M139V01105 | Endocrinoloxía Básica e Clínica
O01M139V01107 | Neuroendocrinoloxía
O01M139V01108 | Dietética
O01M139V01109 | Nutrición Humana

2º cuadrimestre

Máster en Nutrición

O01M139V01202 | Nutrición Clínica