Palmeiro Carballeira

Externo

Departamento de Externo

Información de contacto

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuatrimestre

Máster en Nutrición

O01M139V01108 | Dietética

2º cuatrimestre

Máster en Nutrición

O01M139V01202 | Nutrición Clínica
O01M139V01203 | Dietoterapia