Dispoñibilidade e adecuación dos recursos materiais e servizos

Como medios materiais e servizos dispoñibles inclúense todas as infraestruturas e equipamentos que resultan indispensables e axeitados para o desenvolvemento das ensinanzas impartidas. Os distintos centros nos que se imparte o título contan con instalacións que cumpren as esixencias de accesibilidade establecidas na normativa de aplicación.

Outras instalacións de interese:

  • Biblioteca.
  • Delegación de alumnos.
  • Despachos de Persoal Docente e Investigador (PDI).
  • Despachos de Persoal de Administración e Servizos (PAS).
  • Secretaría de alumnado e Conserxería.
  • Servizo de reprografía.
  • Servizo de cafetería e comedor.
  • Servizo de aparcadoiro.