González Matías

Profesor/a titular de universidade

Área de Fisioloxía
Departamento de Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Información de contacto

Facultade de Bioloxía
CINBIO
Módulo 1, As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 130 138
lucascgm@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Máster en Nutrición

O01M139V01101 | Bioquímica e Bioloxía Molecular
O01M139V01102 | Estrutura do Corpo Humano
O01M139V01103 | Fisioloxía Humana
O01M139V01104 | Fisiopatoloxía
O01M139V01105 | Endocrinoloxía Básica e Clínica
O01M139V01106 | Metabolismo e a súa Patoloxía
O01M139V01107 | Neuroendocrinoloxía
O01M139V01108 | Dietética
O01M139V01109 | Nutrición Humana
O01M139V01110 | Química e Bioquímica Alimentaria
O01M139V01111 | Manipulación de Alimentos
O01M139V01112 | Composición de Alimentos
O01M139V01113 | Tecnoloxía Culinaria e Alimentaria

2º cuadrimestre

Máster en Nutrición

O01M139V01201 | Dietotecnia
O01M139V01202 | Nutrición Clínica
O01M139V01203 | Dietoterapia
O01M139V01204 | Traballo Fin de Mestrado (coordinador/a)

Investigación

Grupo de investigación

Fisioloxía Endocrina e Neurofisioloxía

Liñas de investigación

  • Incretinas (sistema reprodutor / control metabólico, diabesidade…)
  • Nutrición e deporte
  • Endocrinoloxía clínica