Docente Categoría Centro Área
Jaime Lorenzo Carrero MA Hosp. ND Endocrinoloxía e Nutrición
Joaquín San José Arango MF CAP – Vilagarcía Medicina Familiar e Comunitaria
Paula Sánchez Sobrino FEA CHOP – Pontevedra Endocrinoloxía e Nutrición
Ricardo García-Mayor García EEN Hospital HM Vigo Endocrinoloxía e Nutrición
Docente Categoría Centro Área
Paula Sánchez Sobrino FEA CHOP – Pontevedra Endocrinoloxía e Nutrición
Reyes Luna Cano FEA CHUVI – Vigo Endocrinoloxía e Nutrición
Docente Categoría Centro Área
Joaquín San José Arango MF CAP – Vilagarcía Medicina Familiar e Comunitaria
Juan Turnes Vázquez MJS CHOP – Pontevedra Aparato Dixestivo
Manuel Penín Álvarez FEA CHUVI – Vigo Endocrinoloxía e Nutrición
Docente Categoría Centro Área
Manuel Portela Collazo DN Charrosalud Dietética e Nutrición
Mª Cristina Pérez Gil DUE CHOP – Pontevedra Dietética
Miguel Ángel Martínez Olmos MJS CHUS – Santiago Endocrinoloxía e Nutrición
Docente Categoría Centro Área
Eva María Menor Fernández FEA CHUVI – Vigo Medicina Intensiva
Miguel Ángel Martínez Olmos MJS CHUS – Santiago Endocrinoloxía e Nutrición
Regina Carballeira Palmeiro FEA CHUVI – Vigo Endocrinoloxía e Nutrición
Docente Categoría Centro Área
Manuel Penín Álvarez FEA CHUVI – Vigo Endocrinoloxía e Nutrición
Miguel Ángel Martínez Olmos MJS CHUS – Santiago Endocrinoloxía e Nutrición
Paula Sánchez Sobrino FEA CHOP – Pontevedra Endocrinoloxía e Nutrición
Regina Carballeira Palmeiro FEA CHUVI – Vigo Endocrinoloxía e Nutrición
Docente Categoría Centro Área
Eva María Menor Fernández FEA CHUVI – Vigo Medicina Intensiva
Joaquín San José Arango MF CAP – Villagarcía Medicina Familiar e Comunitaria
María Francisco González FEA CHUO – Ourense Aparato Dixestivo
Miguel Ángel Martínez Olmos MJS CHUS – Santiago Endocrinoloxía e Nutrición
Paula Sánchez Sobrino FEA CHOP – Pontevedra Endocrinoloxía e Nutrición
Raquel Sánchez Santos JS CHUVI – Vigo Cirurxía Xeral e Dixestiva
Regina Carballeira Palmeiro FEA CHUVI – Vigo Endocrinoloxía e Nutrición
Ricardo García-Mayor García EEN Hospital HM Vigo Endocrinoloxía e Nutrición