Informe de Revisión do sistema pola Dirección

 

Resultados das enquisas de satisfacción

Satisfacción dos estudantes e o profesorado

Criterio avaliado Estudantes (2017/2018) Docentes (2017/2018)
Satisfacción coa organización e desenvolvemento 2,80
Satisfacción coa Información e transparencia 3,31
Satisfacción co sistema de garantía de calidade 2,73
Satisfacción cos recursos humanos 3,36
Satisfacción cos recursos materiais e os servizos 3,68
Satisfacción cos resultados de aprendizaxe 3,23
Grao de satisfacción (xeral) 3,17
Grao de satisfacción (UVIGO) 3,14
Resultados de satisfacción previos

 

Outros resultados de satisfacción

 

Taxas Académicas

Indicadores ACSUG (%)

Curso Académico Rendemento Éxito Avaliación Graduación Abandono Eficiencia
2017/2018 88 99 89 87 0 94
2016/2017 88 98 89 78 0 91
2015/2016 90 98 98 80 0 94
2014/2015 77 97 97 77 0 92
2013/2014 90 97 97 77 4 96
2012/2013 90 95 79 77 5 94
2011/2012 82 91 93 83 16 94
2010/2011 90 95 94 88 0 96
2009/2010 99 99 100 88 0 80
2008/2009 82 95 86 0 100

 

Outros indicadores