Informe de Revisión do sistema pola Dirección

2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016

 

Resultados das enquisas de satisfacción

 

Taxas Académicas

 

Outros indicadores

Consulta os seguintes informes no Portal de transparencia da Universidade de Vigo:

Os indicadores relativos á mobilidade, prácticas e profesorado atópanse nos apartados correspondentes deste Portal de Transparencia nos seguintes enlaces: mobilidade, prácticas e profesorado.