Informe de Revisión do sistema pola Dirección

 

Resultados das enquisas de satisfacción

Satisfacción dos estudantes e o profesorado

Criterio avaliado Estudantes (2020/2021) Docentes (2020/2021)
Satisfacción coa organización e desenvolvemento 3,86 4,18
Satisfacción coa Información e transparencia 3,93 4,15
Satisfacción co sistema de garantía de calidade 3,33 4,00
Satisfacción cos recursos humanos 3,25 3,92
Satisfacción cos recursos materiais e os servizos 3,56 4,38
Satisfacción cos resultados de aprendizaxe 3,88 4,32
Grao de satisfacción (xeral) 3,75 4,19
Grao de satisfacción (UVIGO) 3,34 4,18
Resultados de satisfacción previos

 

Outros resultados de satisfacción

 

Taxas Académicas

Indicadores ACSUG (%)

Curso Académico Rendemento Éxito Avaliación Graduación Abandono Eficiencia
2020/2021 80 97 82 82 18 96
2019/2020 85 99 86 55 14 90
2018/2019 73 89 82 76 5 100
2017/2018 88 99 89 87 0 94
2016/2017 88 98 89 78 0 91
2015/2016 90 98 98 80 0 94
2014/2015 77 97 97 77 0 92
2013/2014 90 97 97 77 4 96
2012/2013 90 95 79 77 5 94
2011/2012 82 91 93 83 16 94
2010/2011 90 95 94 88 0 96
2009/2010 99 99 100 88 0 80
2008/2009 82 95 86 0 100

 

Outros indicadores