Documentos

Código Informe Aprobación
Política e Obxectivos de Calidade XX/XX/2016
R1 DO-0202 P1 Plan de Promoción e Captación do Centro 28/02/2018
R1 DO-0203 P1 Plan de Acción Titorial 18/11/2015

 

Informes anuais

Código Informe Aprobación
R1 DE-03 P1 Revisión do Sistema pola Dirección 28/02/2018
R1 DO-0102 P1
R2 DO-0102 P1
R3 DO-0102 P1
Informes de seguimento do titulo
R3 DO-0201 P1 Informe de Accións de Coordinación Académica 10/11/2017
R2 DO-0203 P1 Informe Anual do Plan de Acción Titorial 19/12/2017