Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Bolsas e axudas


Ministerio de Educación y Formación Profesional


Descrición Comezo Data límite
Bolsas de carácter xeral01/08/201915/10/2019

Convocatoria aberta | Convocatoria pechada


Universidade de Vigo


Descrición Comezo Data límite
Bolsas de residencia 2019/202007/08/201906/09/2019
Bolsas para comezo de estudos de mestrado afectados polo RD 1000/201215/02/201901/03/2019

Convocatoria aberta | Convocatoria pechada


Xunta de Galicia


Descrición Comezo Data límite
Axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do sistema universitario de Galicia.12/09/201921/10/2019
Bolsas de excelencia para a mocidade do exterior co fin de cursar estudos de mestrado que se inicien nunha universidade galega26/02/201930/04/2019

Convocatoria aberta | Convocatoria pechadaUniversidade de Vigo


Descrición Comezo Data límite
Axudas para estudantes con circunstancias económicas ou familiares especiais no curso 2018/201930/04/201916/05/2019
Bolsa Comedor11/02/201908/03/2019

Convocatoria aberta | Convocatoria pechadaMinisterio de Educación y Formación Profesional


Descrición Comezo Data límite
Bolsas de Colaboración en Departamentos Universitarios02/07/201918/09/2019

Convocatoria aberta | Convocatoria pechada


Universidade de Vigo


Descrición Comezo Data límite
Bolsas das Unidades e Áreas, curso 2019/202005/06/201928/06/2019
Bolsas de formación en centros 2019/202031/05/201928/06/2019
Bolsas de formación en centros de investigación, curso 2019/202010/07/201906/08/2019
Bolsas de formación en Responsabilidade Social Universitaria e Axenda 2030, curso 2018/201908/03/201921/03/2019
Bolsas para a realización de cursos no Centro de Linguas, 2018/1915/04/201930/04/2019
Bolsas para desenvolver actividades relacionadas cos Sistemas Informáticos, 2019/202031/05/201928/06/2019

Convocatoria aberta | Convocatoria pechada
Ministerio de Educación y Formación Profesional


Descrición Comezo Data límite
Certame Universitario Arquímedes02/08/201919/08/2019

Convocatoria aberta | Convocatoria pechada


Universidade de Vigo


Descrición Comezo Data límite
Axudas para redactar e defender Teses de Doutoramento, TFG e TFM en galego05/04/201930/08/2019
Premios á Excelencia Académica para estudantes que inicien estudos de Mestrado04/07/201930/09/2019
Premios Consello Social _UVigoHumana18/09/201903/10/2019
Premios de Investigacion, Transferencia e Divulgación Científica do Campus da Auga05/06/201913/09/2019
VI Premios EGERIA á inclusión da perspectiva de xénero nos TFG e TFM23/09/201911/10/2019

Convocatoria aberta | Convocatoria pechada


Xunta de Galicia


Descrición Comezo Data límite
Premio Comunicar en Igualdade01/03/201916/09/2019

Convocatoria aberta | Convocatoria pechada